Ліквидація підприємств

Ліквідація підприємства – це виключення фірми з Єдиного державного реєстру, зняття її з податкового обліку та повне припинення всіх вимог до цієї юридичної особи, її керівників та учасників. Офіційна ліквідація підприємства – це витратний та тривалий шлях. Процедура ліквідації може тривати від 6 місяців до року.
 
Також слід враховувати, що доти, доки триває ліквідація підприємства, Ваше підприємство з постійними перевірками документів можуть відвідувати працівники контролюючих органів. Крім ліквідації за рішенням власника існують інші способи.
Інші варіанти ліквідації підприємства:
1). Реорганізація шляхом приєднання до іншої фірми;
2). Зміна засновників на нового учасника із заміною директора та головного бухгалтера;
3). Банкрутство;
У разі ліквідації підприємства за рішенням власників необхідно враховувати кілька умов.
Перше: на момент ліквідації у підприємства не має бути заборгованості перед контрагентами та податковою інспекцією, а якщо заборгованість існує, тоді підприємство має бути готовим до її погашення. Відсутність заборгованості перед своїми кредиторами одна із основних умов цього типу.
Друге: підприємство має бути готовим до податкових перевірок, а також до можливих нарахованих штрафів з боку ДПІ, відповідно їх також необхідно буде погасити. За дотримання двох вищезгаданих умов можна провести ліквідацію підприємства, інакше, якщо товариство не вистачає активів для погашення заборгованості, необхідно ініціювати процедуру банкрутства.
Прийняття рішення про ліквідацію підприємства є важливим кроком для його власника, адже реалізація цього кроку вимагає здійснення повного аналізу господарської діяльності підприємства, звільнення всіх працівників та проведення остаточних розрахунків із кредиторами.
Щоб показати обсяг необхідних дій, покажу їх на прикладі докладної схеми припинення підприємства:
 


Этап

Строк исполнения

Примечания

1

Приймання рішення учасниками про ліквідацію     

Оформляется протоколом, в котором указывается состав ликвидационной комиссии.Указываются паспортные данные и коды членов комиссии.
2

Подача документів реєстратору

В триденний строк з моменту принятия решения

Подается нотариальная копия протокола или оригинал, чек об оплате публикации сообщения, реквизиты у регистратора,доверенность на представителя.
3

Подача документів в податкову

В триденний строк с моменту подання документів реєстратору

1.Заявление о снятии с учета налогоплательщика по ф.№ 8-ОПП.
2.Оригинал справки по форме № 4-ОПП.
3.Копию распорядительного документа (решения) собственника или органа, уполномоченного на то учредительными документами о ликвидации.
4.Ликвидационную карточку органов государственной статистики (для каждого филиала при их наличии у налогоплательщика- юридического лица).
5.Копия описи, которые были приняты в РГА.
Для аннулирования св-ва плательщика НДС -подается заявление ф.№ 3-ПДВисамо свидетельство.
4

Закриття рахунків в банках

    

Для прохождения процедуры ликвидации используется один счет, для этого предоставляются:
1.Нотариальная копия решения о ликвидации
2.Карточка с образцами подписей председателя комиссии и печатью (нотариально заверенная)
3.Заявление о закрытии других счетов.
5

Проведение дополнительной проверки

Это самый важный этап. Для его прохождения, по возможности, необходимо заказать предварительный аудит предприятия, ведь выявления нарушений самой налоговой может привести к значительным штрафным санкциям.
По окончании проверки выдается справка об отсутствии задолженности, которая действует в течение 30 дней.Если срок действительности справки истек, выдается новая справка в течение месяца.(возможна новая проверка)
6

Снятие с учета в пенсионном фонде, соц. фондах

   

   

    

Заявление и копия распорядительного документа (решения) собственника или органа, уполномоченного на то учредительными документами о ликвидации

1.Подача заявления
2.Оригинал справки о взятии на учет
3.Протокол решения о ликвидации
4.Сведения о начислении зарплаты
5.Кассовая книга
6.Форма 1-ДФ (с налоговой)
7.Отчет о нарах. взносов в фонд
8.Налоговый расчет сумм дохода
9.Заявление
7

Зняття з обліку в Центрі Зайнятості

В течение 10 дней с момента подписания протокола

Подается заявление и копия протокола. В течение 15 дней проводится проверка
1ДФ
Сведения о зарплате
Кассовая, чековая книга
8

Передача документів в архів на зберігання В архів здаються накази по особовому складу та розрахунково-платіжні відомості по з / п.
9

Знищення печатки

    

Осуществляется в разрешительной системе путем подачи ходатайства об уничтожении печати, самой печати, 2-х экземпляров, ее отпечатков и чека об оплате услуг.
10

Складання акту ліквідаційної комісії В указанном документе описываются все этапы, которые были осуществлены ликвидационной комиссией
11

Подача документів реєстраторув

      1. Заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу або рішення господарського суду у випадках, передбачених законодавством;
2.Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, який призначив ліквідаційну комісію; (нотаріально завірений)
3.Довідку аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;
4.Довідку установ банків про закриття рахунків;
5.Довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП;
6.Підтвердження опублікування оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності у друкованих засобах масової інформації;
7.Довідку архіву про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню;
8.Довідку органу внутрішніх справ про прийняття печаток та штампів;
9.Оригінали установчих документів (статут, установчий договір);
10. Свідоцтво про державну реєстрацію.
11.Довідку з ПФ
12.Довідку з ЦЗ
13.Довідку з ССнВТВП
14.Довідку з ССвНВнВ
15.Картка на ліквідацію

Срок обычной ликвидации предприятия, которое не имеет задолженности и правильно осуществляло бухгалтерский учет составляет примерно один год с момента подачи протокола о прекращении юридического лица.

Если у Вас возникли вопросы по ликвидации предприятия по решению учредителя, а так же при банкротстве предприятия, при других случаях ликвидации предприятия – обращайтесь, я Вам помогу.